• preparaty do wody

Opis produktu

PROFILAKTYKA / ENERGIA / WĄTROBA / JELITA / FCR

Jest uzupełniającym dodatkiem paszowym glicerydów kwasu masłowego i glicerolu, cieczy mono-butyrinowej. Jest wykorzystywany jako źródło energii dla wszystkich gatunków zwierząt w paszy lub w wodzie pitnej.

Dodatkowe informacje

Zwierzę

Brojler, Cielę, Gęś, Indyk, Kaczka, Trzoda chlewna

Zastosowanie

ENERGIA, FCR, PROFILAKTYKA, WĄTROBA, ZDROWE JELITA